Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, ich przetwarzania oraz przepływu i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy:

Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe podawane nam przez Państwa podczas rejestracji i korzystania z naszej strony internetowej , formularza kontaktowego , jak również pozyskane w wyniku przyjmowania zamówień i przeprowadzania sprzedaży, zapytań ofertowych  lub korespondencji są przetwarzane przez Leim & More Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Gen.Józefa Hallera 92 lok. 2, która jest administratorem tych danych .

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

 • w celu świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika sklepu www.leim-and-more.pl w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień; (art.6 ust 1. Lit.b RODO)

 • w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę oraz realizacji składanych przez Państwa zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie firmy Leim & More (art.6 ust 1. Lit.b RODO)

 • w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); (art.6 ust 1. Lit.b RODO)

 • jeżeli nie wyrażają Państwo sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach. (art.6 ust 1. Lit.b RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez nas może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług sprzedaży oraz dokonywania przez Państwa zakupów w firmie Leim & More.

Powierzając nam swoje dane osobowe, mają Państwo prawo wglądu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania Państwa danych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda Osoba może zwrócić się do Spółki drogą elektroniczną: kontakt@leim-and-more.pl lub pocztą tradycyjną z prośbą o udzielnie informacji . Niezależnie od tego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady bezpieczeństwa

Leim & More Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,

 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

 • nieudostępniane osobom trzecim ,

 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Państwa danych należy pamiętać o:

 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

 • korzystaniu z naszego sklepu internetowego oraz naszych stron wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanych danych osobowych;

 • nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii przeglądanych stron, jeśli korzystają Państwo z naszego sklepu lub stron internetowych za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba ,która będzie korzystała z po nas z tego samego urządzenia.

Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.